Loading...

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Lukkotaiturit Oy
Osoite: Satakunnantie 100, 20320 Turku
Puhelin: 0248081648 (vaihde)
Sähköposti: info(at)lukkotaiturit.fi

Yhteyshenkilö:
Virpi Lehtonen
Puhelin: 0248081648 (vaihde)

Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:
Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen sekä tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää asiakkaan perustiedot (nimi, puhelin, katu- ja sähköpostiosoite), tiedot asiakkaan tilaamista palveluista sekä laskutustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään asiakkuuden alkamishetkellä. Säännönmukaisia tietolähteitä ei käytetä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta kenellekään.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa tai muuten ulkopuolisilta estetyssä tilassa. Sähköisesti käsiteltävien tietojen suojaus on toteutettu käyttäjätunnuksilla sekä pääsynvalvonnalla ja rajattu niiden henkilöiden käyttöön joilla on työtehtäviensä puolesta tietoihin oikeus.

Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Tiedot annetaan pyydettäessä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Satakunnantie 100, 20320 Turku tai sähköpostilla info(at)lukkotaiturit.fi.

Oikeus tietojen korjaamiseen:
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietolakia koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi (tietosuojavaltuutettu).